Particulier

Wat INTERTOPO voor particulieren doet…

METINGEN VOOR PARTICULIEREN

Voor het plaatsen van afsluitingen moet de juiste grens gekend zijn. Indien het perceel niet afgepaald is, dient er eerst een volledige meting van het terrein te gebeuren – opzoekingen bij notarissen – gemeente – registratie – kadaster. Bij verkoop kan het interessant zijn om het goed te verdelen in verschillende loten zodat er een belangrijke meeropbrengst kan verwezenlijkt worden. Vaak moet er een verkavelingsdossier opgesteld worden.

Bij burengeschillen, in verband met de juiste grenzen, wordt meestal een proces-verbaal van afpaling gemaakt.

PLAATSBESCHRIJVINGEN: In-en uitgang huur

Zeer belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt bij de aanvang van de huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat. Bijgevolg is alle schade ten laste van de eigenaar. Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Zo kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank. INTERTOPO wordt regelmatig aangesteld als deskundige voor het bepalen van de huurschade voor rechtbanken.

Particuliere schattingen

Indien de eigenaar zijn/haar goed wil verkopen dan is het uiterst belangrijk te weten wat de normale marktprijs is. Bij (echt)scheidingen kan een landmeter door akkoord van beide partijen een oplossing bieden bij discussie. Dit kan ook bij verdeling van onroerende goederen tussen de erfgenamen.

Hypothecaire schattingen voor particulieren die een lening willen aangaan bij een bank.

Deskundigen van INTERTOPO zijn erkend als schatter voor verschillende banken.

Voorafgaande schattingen

Belangrijk bij het openvallen van nalatenschappen. Deze schattingen mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst) staan. Sinds verschillende jaren komt INTERTOPO daarop voor.