Notaris

Wat INTERTOPO voor notarissen doet…

METINGEN

Er zijn verschillende notarissen die een beroep op ons doen bij een verkoop uit de hand of bij een openbare verkoop om het goed te laten meten. Zo kennen zij de juiste oppervlakte en de eventuele erfdienstbaarheden die op het goed rusten. Ook de grenzen worden dan tegensprekelijk vastgelegd.

VERKAVELINGEN

Verkavelen leidt dikwijls naar een meeropbrengst van het onroerend goed.
Bij verkoop van een onroerend goed dient steeds nagekeken te worden of er geen meeropbrengst kan bekomen worden door het onroerend goed te verkavelen. De notaris is in vele gevallen de eerste raadgever en vraagt regelmatig ons advies. INTERTOPO controleert in de eerste plaats de bestemming van het goed. Indien er een reële kans bestaat voor het creëren van een meerwaarde doen wij de nodige stappen.

PREKADASTRATIE PLANNEN

Bij de splitsing of verkaveling van een gebouw of een grond moet een landmeter een plan opmeten dat voldoet aan bepaalde regels. Voor het verlijden van de akte moet het plan worden voorgelegd aan de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie). Het plan krijgt een referentienummer en er worden nieuwe kadasternummers gereserveerd. INTERTOPO kan hiervoor het nodige doen.

SCHATTINGEN

– Bij verkoop aan één van de erfgenamen opdat de anderen niet benadeeld worden.
– Bij echtscheidingen.

HYPOTHECAIRE SCHATTINGEN

Hypothecaire schattingen voor particulieren die een lening willen aangaan bij een bank. Deskundigen van INTERTOPO zijn erkend als schatter voor verschillende banken.

VOORAFGAANDE SCHATTINGEN

Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van de registratie vermeld zijn. Sinds verschillende jaren komt INTERTOPO daarop voor. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen voorgesteld en met een pv van aanstelling benoemd door de directeur van de registratie.