Makelaar

Wat INTERTOPO voor makelaars doet…

METINGEN

In sommige gevallen is het voor de eigenaar interessanter om zijn/haar onroerend goed te verdelen in meerdere loten. Hierdoor is er een belangrijke meerwaarde mogelijk. Wij zorgen voor de opmetingen en het verkavelingsdossier. Een verkaveling wordt altijd op de meest economische manier gemaakt in overeenstemming met de vragen van de bevoegde overheid. Het ereloon van de loten wordt pas betaald na goedkeuring en verkoop van het verkavelingsdossier.

PLAATSBESCHRIJVINGEN: bij het begin en einde van een huurovereenkomst

Dit is zeer belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt bij de aanvang van de huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat. Bijgevolg is alle schade ten laste van de eigenaar. Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Zo kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank. Wij worden regelmatig aangesteld als deskundige voor het bepalen van de huurschade voor rechtbanken.

SCHATTING VAN ONROERENDE GOEDEREN

Bij een eventuele verkoop van een onroerend goed kan de schatting, die door ons uitgevoerd wordt, als leidraad dienen voor het bekomen van een overeenkomst.