Bedrijf

Wat INTERTOPO voor bedrijven doet…

Opmeten en in plan brengen van bestaande toestanden voor o.a. uitbreidingen van bedrijf, milieuvergunning.

Zeer nauwkeurige waterpassing voor installatie van hoogtechnologische machines.

Controle van grondverzet.

Controle van hoeveelheden uitgevoerde werken.

Opmeting door middel van 3D-scanning.