Advocaat

Wat INTERTOPO voor advocaten doet…

HUURSCHADE

Advocaten krijgen regelmatig te maken met huurgeschillen, o.a. huurschade. Bij het einde van de huur kunnen er spanningen ontstaan tussen de verhuurder en de huurder i.v.m. met beschadigingen aan/in het gehuurde pand. Soms denkt de eigenaar ten onrechte dat er huurschade is veroorzaakt. Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen normale sleet (door gebruik) en abnormale beschadigingen of abnormale sleet.
Een plaatsbeschrijving bij het begin van de huurperiode is noodzakelijk om bij het einde van de huur een goed beeld van de huurschade te bepalen. Regelmatig krijgen we summiere plaatsbeschrijvingen te zien bij het einde van de huurperiode. Hoe vager de plaatsbeschrijving hoe minder er met kleine beschadigingen kan rekening gehouden worden. Met een gedetailleerde plaatsbeschrijving kan de huurschade nauwkeuriger bepaald worden.
Aan de hand van eenheidsprijzen en hoeveelheden wordt de huurschade bepaald. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de afschrijving van de gebruikte materialen en apparaten. Zowel huurder als verhuurder kunnen zich bij het einde van de huur laten bijstaan door een expert samen met hun advocaat.

SCHATTINGEN BIJ (ECHT)SCHEIDING

Dikwijls is er bij een (echt)scheiding betwisting over de waarde van het onroerend goed. De advocaat speelt hierin een zeer belangrijke rol. Het is van groot belang om de marktwaarde van het onroerend goed te kennen. De partijen kunnen elk of samen een Landmeter-Expert aanstellen om de waarde van het onroerend goed te bepalen. Vergelijkingspunten zijn belangrijk om de waarde van het verslag te motiveren. Anderzijds moet men met vergelijkingspunten omzichtig omspringen.

OPSTELLEN VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN AFPALING

Grensbetwistingen kunnen de gemoederen van buren hoog laten oplaaien. Aan de hand van vroegere plannen kan een Landmeter-Expert de grens bepalen. Wanneer er geen opmetingsplannen te vinden zijn of wanneer de gegevens op de plannen onvoldoende nauwkeurig zijn, kan de grens betwistbaar blijven. Het is dan aan te raden dat de partijen gezamenlijk de grens laten vastleggen door een Landmeter-Expert, die een proces-verbaal van afpaling opstelt met een inmeting van de grenspalen in coördinaten.