Aannemer

Wat INTERTOPO voor aannemers doet…

Uitzetten van gebouwcomplexen

Voor de aanvang van de werken dient het gebouw op de juiste plaats ingeplant te worden. De tijd van ‘het komt niet op 10 cm aan’ is al lang voorbij. De inplanting moet exact gebeuren volgens de bouwvergunning. Er zijn al gebouwcomplexen stilgelegd omwille van een verschil van 8 cm t.o.v. de goedgekeurde inplanting.

Is er geen voorafgaandelijke opmeting van het terrein uitgevoerd (kan best worden uitgevoerd vóór het ontwerp) dan meten wij eerst het terrein volledig op en gaan vervolgens na of het gebouw kan ingeplant worden volgens het goedgekeurd bouwdossier.

Uit onze praktijkervaring hebben wij al situaties vastgesteld dat het terrein zelfs 3 m korter is dan het ingediende bouwdossier.
Indien dit niet bij het begin van de werken wordt ondekt, heeft dit zware gevolgen voor de aannemer-bouwheer-architect.

INTERTOPO is gespecialiseerd in het uitzetten van ingewikkelde gebouwcomplexen.
De plannen dienen via digitale vorm en op plan aan ons overgemaakt te worden.
Via bepaalde procedures gebeurt er na de uitzetting een kwaliteitscontrole. De aannemer krijgt dan het resultaat van eventuele afwijkingen.

PLAATSBESCHRIJVINGEN: Aanvang- en einde werken

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, hebben een plaatsbeschrijving nodig voor de verzekering om betwistingen te voorkomen met de buurtbewoners of met de overheid na het einde van de werken. Wanneer er door hun werken schade optreedt aan de constructies zijn zij verantwoordelijk.

Tip: Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist, dan is het toch dikwijls nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren, omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van bestaande barsten.

HOOGTEMETINGEN: kunnen belangrijk zijn vóór de werken i.v.m. kubageberekening

Discussies tussen hoofdaannemer, onderaannemer of opdrachtgever over het aantal kubieke meter uitgegraven of opgevulde grond, kunnen eenvoudig vermeden worden door een hoogtemeting voor en na de werken.

INTERTOPO biedt een plan met hoogtelijnen en profielen aan van het terrein en dit inzake de bestaande en de nieuwe toestand.

Tip: Laat het terrein opmeten vóór de werken. Regelmatig worden wij gecontacteerd om hoogtemetingen uit te voeren als de graafwerken al begonnen zijn. Dit kost voor een landmetersbureau meer tijd om de bestaande toestand opnieuw te simuleren en bovendien is de kubageberekening steeds minder nauwkeurig.

Discussie over kubering vergt kostbare tijd en geld en dit kan op een eenvoudige manier vermeden worden.

ZEER NAUWKEURIGE HOOGTEMETING

Bijvoorbeeld: spoorlijnmetingen.
Indien er graafwerken met droogzuiging in de onmiddellijke nabijheid van sporen worden uitgevoerd, moeten er dagelijks zeer nauwkeurige metingen van de sporen uitgevoerd worden.

AS-BUILTPLANNEN IN GRB

Voor nieuw op te starten werken vanaf 1/1/15 is men verplicht de opmaak van een as-builtplan op te nemen in nieuwe bestekken. na deze werken moet door de aannemer een as-builtplan worden aangeleverd dat voldoet aan de GRB-normen.
GRB is het Grootschalig Referentie Bestand van het Agentschap Informatie Vlaanderen (vroegere AGIV). De opmaak is verplicht indien de volgende drie voorwaarden:
– werken > 50 m²
– werken hebben impact op gegevens uit GRB
– werken omvatten meerdere gewijzigde objecten uit GRB-kaart

Intertopo is vertrouwd met de opmaak van as-builtplannen conform het GRB.