Verkavelingen

Woning te koop ? Uw eigendom kan misschien verkaveld worden?

Heeft u een huis met naastliggende grond dan kan deze grond verkaveld worden, als het pand aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigendom volgens het gewestplan in de bouwzone gelegen is
 • Er een voldoende perceelsbreedte is

Bij verkoop heeft deze eigendom een meerwaarde

Voldoet de eigendom aan deze voorwaarden dan wordt een verkavelingsdossier opgesteld. Dit wordt ingediend bij de technische dienst van de gemeente waar de eigendom gelegen is.
Wat moet dit dossier bevatten?

 • Aanvraag tot verkaveling
 • Situatieplan
 • Plan van de bestaande toestand
 • Verkavelingsplan
 • Stedenbouwkundige voorschriften
 • Foto’s van de eigendom en van de aanliggende eigendommen
 • Eventueel archeologienota
 • Project MER-screeningsnota

Gronden gelegen in de woonzone, die maar gedeeltelijk grenzen aan een openbare, uitgeruste weg

 • wij onderzoeken hoe deze gronden efficiënt kunnen verkaveld worden
 • wij volgen de stedenbouwkundige voorschriften en adviezen
 • wij voeren de besprekingen met de stad en stedenbouw
 • wij regelen de administratie

Door uw grond te verkavelen in meerdere bouwgronden of loten krijgt deze een meerwaarde. Uw verkavelde bouwgrond stijgt in waarde als u nieuwe en uitgeruste wegen voorziet. Lijkt deze investering u te hoog dan kunt u de goedgekeurde verkaveling ook zo in zijn geheel verkopen.