Metingen voor notarissen

METINGEN VOOR NOTARISSEN

Er zijn verschillende notarissen die een beroep op ons doen bij een verkoop uit de hand of bij een openbare verkoop. Zo kennen zij de juiste oppervlakte en de eventuele erfdienstbaarheden die op het goed rusten. Ook de grenzen worden dan ontegensprekelijk vastgelegd.

Verkavelen leidt dikwijls naar een meeropbrengst van het onroerend goed. Bij de verkoop van een onroerend goed kan er steeds nagekeken worden of er geen meeropbrengst kan bekomen worden door het onroerend goed te verkavelen. De notaris is in veel gevallen de eerste raadgever en doet regelmatig een beroep op ons voor advies. INTERTOPO controleert in de eerste plaats de bestemming van het goed en indien er een reële kans bestaat voor het creëren van een meerwaarde, doen wij de nodige stappen.