Metingen voor aannemers, projecten en architecten

METINGEN VOOR AANNEMERS

Uitzetten van gebouwcomplexen
Voor de aanvang van de werken dient het gebouw op de juiste plaats ingeplant te worden. De tijd van ‘het komt niet op 10 cm aan’ is al lang voorbij.
De inplanting moet exact gebeuren volgens de bouwvergunning. Er zijn al gebouwcomplexen stilgelegd omwille van een verschil van 8 cm t.o.v. de goedgekeurde inplanting.

Indien er geen voorafgaandelijke opmeting van het terrein is uitgevoerd (moet normaal gebeurd zijn vóór het ontwerp) meten wij eerst het terrein volledig op en gaan dan na of het gebouw kan ingeplant worden volgens het goedgekeurd bouwdossier.

Uit praktijkervaring hebben wij al situaties vastgesteld waarbij het terrein zelf 3 m korter is dan het ingediende bouwdossier. Indien dit niet bij het begin van de werken wordt ontdekt heeft dit zware gevolgen voor de aannemer-bouwheer-architect.

INTERTOPO is gespecialiseerd in het uitzetten van ingewikkelde gebouwcomplexen. De plannen dienen via digitale vorm overgemaakt te worden.
Na de uitzetting voeren wij een kwaliteitscontrole uit. De aannemer krijgt vervolgens het resultaat van eventuele afwijkingen.

 

METINGEN VOOR BEDRIJVEN

  • Opmeten en in plan brengen van bestaande toestanden voor o.a. uitbreidingen van bedrijven, milieuvergunningen.
  • Zeer nauwkeurige waterpassingen voor installaties van
   • Hoogtechnologische machines die perfect waterpas dienen geïnstalleerd te worden
   • Spoorlijnmetingen
  • Indien er graafwerken met droogzuiging in de onmiddellijke nabijheid van sporenlijnen worden uitgevoerd, moeten er dagelijks zeer nauwkeurige metingen van deze sporen uitgevoerd worden.
  • Controle van grondverzet.
  • Controle van hoeveelheden uitgevoerde werken.

METINGEN VOOR ARCHITECTEN

Algemene opmeting
Meestal hebben architecten een opmeting in dxf of dwg van een bestaande toestand van een gebouw of van een perceel nodig.

Opmeting van gevels
Vermits wij een totaalstation hebben dat spiegelloos kan meten, kunnen wij door middel van een laserstraal rechtstreeks objecten van gevels in kaart brengen.

Hoogtelijnen en dwarsprofielen
Bij sterk golvende percelen is het profiel van het terrein zeer belangrijk in de ontwerpfase. Met een totaalstation kan de hoogtemeting in één moeite uitgevoerd worden samen met het opmeten van de bestaande toestand.

Controle
Controle van inplantingen van gebouwcomplexen.
Controle van de niveaus van verdiepingen bij nieuwe of bestaande bebouwing.

METINGEN VOOR PROJECTONTWIKKELAARS EN MAKELAARS
Een projectontwikkelaar kan bij ons terecht voor een volledig projectdossier.
De volgende stappen worden doorlopen:

 • opmeten van het terrein, in coördinaten en in hoogte
 • besprekingen met bevoegde instanties
 • voorontwerpen
 • ontwerp
 • wegendossier met lastenboek, lengteprofielen, dwarsprofielen en kunstwerken