Metingen particulier

METINGEN VOOR PARTICULIEREN

Voor het plaatsen van afsluitingen dient de juiste grens gekend te zijn. Indien het perceel niet afgepaald is, moet eerst een volledige meting van het terrein gebeuren – opzoekingen bij notarissen – gemeente – registratie – kadaster. Bij verkoop kan het interessant zijn om het goed te verdelen in verschillende loten zodat er een belangrijke meeropbrengst kan verwezenlijkt worden. Vaak moet er dan een verkavelingsdossier opgesteld worden.

Bij geschillen tussen buren, in verband met de juiste grenzen, wordt er meestal een proces-verbaal van afpaling gemaakt.

Ook hoogtemetingen of metingen van bestaande toestand kunnen wij voor u uitvoeren.