Expertises

HUURSCHADE

Bij het einde van huur kunnen er spanningen ontstaan tussen de verhuurder en huurder i.v.m. met beschadigingen aan/in het gehuurde pand. Soms denkt de eigenaar ten onrechte dat er huurschade is veroorzaakt. Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen normale sleet (door gebruik) en abnormale beschadigingen of abnormale sleet.

Een plaatsbeschrijving bij het begin van de huurperiode is noodzakelijk om bij het einde van de huur een goed beeld van de huurschade te bepalen. Regelmatig krijgt INTERTOPO summiere plaatsbeschrijvingen te zien bij het einde van de huurperiode. Hoe vager de plaatsbeschrijving hoe minder dat er met kleine beschadigingen kan rekening gehouden worden. Met een gedetailleerde plaatsbeschrijving kan de huurschade nauwkeuriger bepaald worden. Aan de hand van eenheidsprijzen en hoeveelheden wordt de huurschade bepaald. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de afschrijving van de gebruikte materialen en apparaten. Zowel huurder als verhuurder kunnen zich bij het einde van de huur laten bijstaan door een expert samen met hun advocaat.

SCHATTING BIJ SCHEIDING

Een voorafgaandelijk en onpartijdige waardebepaling kan een uitkomst bieden om een verdeling in der minne te bekomen. Deze schatting kan aangevraagd worden door de partij(en), advocaten of de notaris.

OPSTELLEN PV VAN AFPALING